Band Camp Östergötland

VÅR IDÈ & VISION


För oss är det viktigt att vi som arbetar med Band Camp också ingår i målgruppen som verksamheten riktar sig till.
Det är viktigt för oss för att:

  • Skapa arbetstillfällen för målgruppen inom Östergötlands kulturliv.
  • Ge deltagarna trygga och kompetenta förebilder.
  • Skapa en plattform för målgruppen att utöka sitt kontaktnät inom Östergötlands kulturliv.
  • Säkerställa att verksamheten innehåller det som målgruppen efterfrågar.

Alltså, allt från grafiska profiler, planering och genomförande av verksamheten, budgetarbete, ledare, marknadsföring och allt däremellan görs av och med målgruppen. 

Paragraphs are the main building blocks of web pages. To change what this one says, just double-click here or hit Edit text. You can change the style here, too.

MÅLGRUPPEN


Vår öppna replokalsverksamhet riktar sig till tjejer, ickebinära och transpersoner i alla åldrar. Vi utgår från Norrköping och Linköping, men har som mål att erbjuda aktiviteter på andra platser runt om Östergötland.  


Band Camp är en separatistisk musikverksamhet, vilket innebär att våra aktiviteter endast är till för tjejer/kvinnor, icke-binära och transpersoner. 

Detta för att vi vill säkerställa trygga rum där de kan utforska och utöva musik. En plats där de kan bygga självförtroende och hitta sin identitet som musikutövare för att sedan känna sig trygga att ta plats i andra musiksammanhang och kulturarenor

i Östergötland.


TILLHÖR DU INTE MÅLGRUPPEN?


Är du musikintresserad men inte tillhör den målgrupp som Band Camp riktar sig till?
Kika in hos Sensus eller Studiefrämjandet. Båda erbjuder en stor variation av musik-aktiviter för alla intresserade!